Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2015

aurate
4712 eee5 500
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup

January 03 2015

aurate
4147 116d 500
Lublin <3
Reposted fromkotowate kotowate
aurate
7690 eadb 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67
aurate
7708 6014
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67
aurate
7812 6794
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67

September 16 2014

aurate
5065 18e7
Reposted fromkarr4mba karr4mba
aurate
5150 4c2c 500
Reposted frombirke birke
aurate
5323 868b
Reposted fromnudnik-pierdoly nudnik-pierdoly
aurate
5347 f41e
Reposted fromrol rol
aurate
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromszatanista szatanista
aurate
Life is a bitch, and then you die.
— found

June 03 2014

aurate
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromrol rol
aurate
Nie wierz kiedy mówią Ci: już więcej nie zostało nic,
że cierpimy na próżno
Nigdy nie przestawaj śnić o tym co przyniesie świt
Na miłość nie jest za późno
— PMM
Reposted fromdoope doope
aurate
4807 6182 500
nie wiem z czego, ale święte słowa!
Reposted fromtimetolove timetolove viafatu fatu

May 11 2014

aurate
1204 f440
Reposted bymaalzaan maalzaan

May 05 2014

aurate
1379 c729 500
Reposted fromfam fam
3576 571d
Reposted frombwana bwana
aurate
4825 e3c6
Reposted fromhestjapa hestjapa

April 27 2014

aurate
Znowu zostaniesz sama gdy tylko zacznie Ci zależeć.
— nie przywiązuj się Mała.
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl